Disclaimer

Afstandsverklaring

De informatie op deze website werd met de grootste zorg samengesteld, zonder volledig te willen zijn. Beherman Motors NV behoudt zich echter het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen aan modellen, designs, technische specificaties, afbeeldingen en andere informatie op deze website. Geen rechten kunnen op welke manier dan ook worden ontleend aan de inhoud van de website van Beherman Motors NV.

Copyright

Alle productafbeeldingen, teksten, software en andere materialen op de site zijn eigendom van Beherman Motors NV. Ze mogen niet worden gereproduceerd of opgeslagen, tenzij wanneer nodig om de online pagina te bekijken. Het is verboden om materialen van deze website te kopiëren, te verspreiden of door te sturen zonder de schriftelijke toestemming van Beherman Motors NV.

BTW-tarief

Tenzij anders vermeld, zijn de vermelde prijzen op de website zijn altijd exclusief de in België geldende BTW-tarifering (21%) en Luxemburg (17%).

Privacy en persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens voor de goede werking van onze website en om u een antwoord te kunnen geven op uw vraag of feedback. Wij kunnen uw gegevens ook gebruiken voor klantenadministratie, voor het versturen van elektronische direct marketing communicaties of anderszins, steeds zoals aangegeven in en in overeenstemming met ons Privacy- en Cookiebeleid. Wanneer u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt, erkent u dat u de inhoud van deze documenten zorgvuldig gelezen en begrepen heeft.